Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů se řídí zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje nejsou nikde nikterak zaznamenávány ani ukládány, vyjma osobních údajů ve formě jména a příjmení. Tyto údaje jsou použity bez jakýchkoli vazeb na další identifikační údaj a jsou použity pouze za účelem vystavení účetního daňového dokladu.